tertemiz evim çalışma saatlerimizÇalışma Saatlerimiz : 7 Gün (8.30 - 18.00)

Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: S0............ 
MADDE 1 - KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve ıfası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır

 

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:
 
 Ünvanı:  Tertemiz Evim Temizlik Hizmetleri Tic. / Tertemizevim.com
 Adresi:  Eğitim Mah. Poyraz Sok. Söğütlüçeşme iş Merkezi Kat:2 no:27 Hasanpaşa Kadıköy İstanbul
 Telefon:  0850 466 1 340
 
MADDE 3 - ALICI:
 Adı/ Soyadı:    Müşteri 
 Adresi:    ................................
 Telefon:  .............................

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmetin türü , satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıdaki gibidir.
 Satış Fiyatı (KDV Dahil):   ........  TL
 Ödeme Şekli:  ..................... Kredi Kartı 
 Sözleşme Tarihi: ......... / ......../ ......................

Alınacak Hizmet Adı
 
 
 [   ]  EV TEMİLİĞİ   [  ]  OFİS TEMİZLİĞİ
 

Alınacak Ekstra Hizmetler
 

  ...................................,..................................
 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER:
5.1- ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürün / hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
5.3- SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.
5.4- Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI' dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, sözkonusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.
5.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 
5.6- Sözleşme konusu ürün/hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.7- Ürün/Hizmetin ifasından sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.
5.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 
5.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 
5.10- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
MADDE 6 - CAYMA HAKKI:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, ölçüsü müşteri tarafından alınmış ve kestirilmiş, müşteriye özel yapılmış ürünler, satılabilirliliği bozulmuş olan ürünlerde  cayma hakkı kullanılamaz. 
ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren ( 7 ) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya faks, e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya kullanımına sunulan hizmetin faturasının SATICI' ya teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI’ya ne şekilde ödendiği ise aynı şekilde ALICI'ya iade edilir (Ödeme ALICI tarafından banka havalesi ile yapılmış ise iade ALICI’nın aynı banka hesabına yada ödeme ALICI tarafından kredi kartı ile yapılmış ise iade ALICI’nın aynı kredi kartına yapılacaktır). Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER 
18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz. 
Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir 
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 
 
İMZA
SATICI
tertemizevim
İMZA
ALICI
 .......................................
Tarhi : ......./......./...........
Sözleşme No: 
S0............